A HABSBURG-LOTHARINGIAI-HÁZ 1792-1835
Írta: gufi Dátum: Június 06 2009 12:31:22
M

Második Lipót, hogy szemeit lehunyta,
Utódja, Ferenc került a magyar trónra.
Tizenhat gyermek közt másodiknak született,
Fiúnak elsőként, a korona így övé lett.
Teljes hír


A HABSBURG-LOTHARINGIAI-HÁZ
1792—1835

Második Lipót, hogy szemeit lehunyta,
Utódja, Ferenc került a magyar trónra.
Tizenhat gyermek közt másodiknak született,
Fiúnak elsőként, a korona így övé lett.

Március elsején ülhetett trónszékre,
Június hatodikán került korona a fejére.
Budán esett meg a fényes ceremónia,
Első Ferencként lett a magyarok királya.

Már az elején fontos törvénykezésbe kezd,
A magyar nyelv hazánkban végre tantárgy lett.
Az erdélyi, a magyar megyék és kerületek,
Bekebelezéséről is külön rendelkezett.

A határőrvidék ezredeinek tisztjeit,
Először megválasztják, majd kinevezik.
Továbbá a katonai akadémiákban,
Neveljék az ifjúságot hadi szolgálatra.

Közben érkezik a francia hadüzenet,
A franciák királyával giotin végzett.
Vele együtt halt Marie Antoinette,
Első Ferenc királyunk nagynénikéje.

Eztán már trón, trón ellen folyik a küzdelem,
Ferenc Napóleonnal szemben tehetetlen.
Egymás után veszti el a fontos csatákat,
A Habsburg birodalom eközben apad.

Közben Magyarországon Martinovics Ignác
A rendi jogokért sürgeti az összefogást.
A francia forradalomnak a mintájára,
Szándéka, hogy a köztársaságot proklamálja.

Kilencvennégy nyarán Ferenc ezt megtudja,
A vezetőket, és akiket elér, letartóztatja.
Ötvenhárom vádlott, tizennyolcnak halál,
A többiekre súlyos börtönbüntetés vár.

Kilencvenöt májusában kivégeznek ötöt,
Két hét elteltével még lefejeznek kettőt.
A vérmezőt velük festik lángoló vörösre,
A hazáért kiálltak halálig becsületükre.

Martinovics, Hajnóczy és Szentmarjay,
Laczkovics, Szolártsik, Őz és Sigray.
A jakobinus vezérek kik a vértanúk voltak,
A Kerepesi temetőben békén nyugszanak.

Királyunk és Napóleon tovább folytatják,
Az emésztő háborút abba nem hagyják.
Nyolcvannégyben Ferenc osztrák császár lett,
Hamarjában az orosszal köt szövetséget.

Austerlicnél ismételten csatát veszít,
Majd oda a német-római császári cím.
Az országgyűlés úgy támogatja harcát,
Sok ezer lovast ad és több tízezer katonát.

Minden hiába, pedig Anglia is segít,
Nyolcszázkilencben mégis háborút veszít.
Egy éve már, hogy a magyar országgyűlés,
Fegyverbe szólítja a nemesi felkelést.

Mostanra vége lett súlyos kudarccal,
A császáriak végeznek a nemesi haddal.
A franciákkal is a háborúnak vége,
Sor kerül Pozsonyban a békekötésre.

Ferenc királyunk lányát, Mária Lujzát,
Nyolcszáztízben Napóleonhoz adják.
Ezzel megmenti a Habsburg birodalmat,
Osztrák császársága egységben marad.

A Napóleoni háborúk sokba kerültek,
Papírbankókból nyomattak egyre többet.
Ezért aztán a pénz elkezdett romlani,
Egy idő elteltével kellett devalválni.

Meg is történt ezernyolcszáztizenegyben,
A pénz értéke egy ötödére csökken.
Akiknek nem volt a pénzük befektetve,
Sokat vesztettek, ezért el voltak keseredve.

A császár tizenkettőben Napóleon mellé áll.
Az orosz hadjárathoz segédcsapatokat ád.
A kudarc után a porosszal szövetkezik,
Orosz, porosz hadakkal Napóleont megverik.

Vaterlónál döntő csapás a franciákra,
Ezzel bekövetkezik Napóleon bukása.
A békeszerződés Párizsban kel életre,
A továbbiak tárgyalásos úton rendezve.

A tizennégy-tizenötös bécsi kongresszuson,
Mindent visszakap a Habsburg birodalom.
Kivéve Belgiumot, mi Angliának a kérése,
Önálló királyság, Hollandiával egyesítve.

A dalmát diplomaták szerették volna,
Ha országuk magyar földhöz van csatolva.
Metternich ügyesen tárgyalt, lavírozott,
Ausztria kapta meg a Dalmát államot.

Létrehoztak közösen egy Szent Szövetséget,
A porosz, orosz és osztrák küldöttségek.
Ha valamelyüknél forradalom kezdődne,
Segítenek egymáson annak leverésében.

Tizenhatban jön egy újabb devalváció,
A hatvanszázalékos pénzromlás már vérlázító.
Nemcsak a nemesség vagyona csökken,
A hazai pénztőke is megcsappan erősen.

Első Ferenc politikájára is jellemző,
Az abszolutista irányítást követő,
Nem alkuvó, uralkodói arrogancia,
Ő Ferenc császár, a magyarok számára.

Nyolcszázhuszonöttől szakít elveivel,
A rendeletekkel uralkodó módszerrel.
Már erősen szorgalmazzák a vármegyék,
Végre összehívja a magyar országgyűlést.

Megnyitván ezzel a reform gyűlések sorát,
Előrevetítve az erőszakos rendszer bukását.
Legfőbb téma mit erősen forszíroznak,
A magyar nyelv használata az apparátusnak.

Itt az országgyűlés azt is elfogadta,
Alakuljon Magyar Tudományos Akadémia.
Az elkövetkező időben felállíttassék,
Felajánlja Széchenyi, egy éves jövedelmét.

Harmincban megjelenik Széchenyi nagy műve,
„Hitel” címmel, a reformokról szóló könyve.
Mostantól kezdődik a visszaszámlálás,
A haladás szellemének nincs többé megállás.

Az új reformkor magvai el vannak vetve,
Féltő gondoskodással kellőn nevelgetve,
Egyszer majd felnő és gyümölcse beérik,
A magyarok népére jobb sor következik.

Még ebben az évben Ferenc király eldönti,
A magyar koronát Ferdinánd fejére teteti.
Magának tartja az osztrák császári címét,
Így kívánja tovább élni hátralévő életét.

Ezernyolcszázkettőben Kossuth Lajos,
Megjelentet egy új kiadású hírlapot,
Országgyűlési tudósítások címmel,
A termi vitákról az ország mindent ismer.

Ekkor az országot már Ferdinánd uralja,
A reformtörekvés az udvart is piszkálja.
A titkos besúgók gőzerővel működnek,
Sok magyar vezetőt börtönbe küldenek.

Vissza Ferenchez, ki négy házasságot kötött,
Három felesége is a másvilágra költözött.
A negyedik királyné jóval túlélte,
Salzburgba költözött öregségére.

Nyolcszázharmincöt, március másodikán,
Első Ferenc elhal schönbrunni kastélyán.
Temetik Bécsben, a kapucinus templomban,
A Habsburgok hagyományos kriptájába.

Budapest,2009.június 05. Albert Ferenc