Keress!
Írta: Meave Dátum: Szeptember 16 2007 15:45:02

Két karja átölel, szorít, nem ereszt,
Eggyé vált a két fél, együtt reszketH
Teljes hír

Keress!

Álltam egy réten, a világ közepén,
És kérdeztem a szelet, hogy ki vagyok én?
Az édes tavasz körülvett, mint a bársony,
És mézes illat lengett a virágágyon.

A fuvallat körbejárt, lelkemig szállt a szél.
Csak egy csonk vagy, melyb?l hiányzik a fél
- válaszolta súgva, összetörve mindent,
A bánatot és megadva a reményt.

Mondta nekem: Keress! Keress és megleled
Azt a felet, kinek lelke egy dallamra remeg.
Így feltámadt a hit a ver?fényben.
Éreztem újra élek úgy, mint régen.

A suttogó kis dallam a lelkemben életre kélt,
Kiáltássá vált és szemem el?tt er?södött a kép.
Egy forma, egy árnyék tartott énfelém,
De még sötét volt, mint a fekete szén.

Majd ez a szellemalakzat kinyújtá kezét,
Az én kezem is mozdul, nem is tudom miért,
És mikor találkozik a két agyag,
Egyszerre a szellem hús-vér marad.

Egy férfi áll el?ttem, egy délceg legény,
Mosolya, mint a fény, úgy villan felém.
Szeme, mint egy kút, melyben meglelem,
Akit kerestem a szerethet?-elveszett felem.

Két karja átölel, szorít, nem ereszt,
Eggyé vált a két fél, együtt reszket
Az örömt?l, mely mindkett?t hevíti,
Arcukra a boldogság a mosolyt teríti.

Egyek vagyunk újra, az én, te, minden elveszik.
Mind mi vagyunk, a bánat elt?nik
Lelkünkb?l, mert megtaláltuk azt, mit mindenki keres,
Egy másik félt, ki azt súgja: örökké szeress!