Minden MOST van...
Írta: gosivali Dátum: Október 06 2007 05:19:34

Tétován billen a
félénk könnycsepp,H
Teljes hír

Megállt az id?,
minden végtelen.
Régóta kívül élek
- ha élet ez még -
mindenen.
Kívül élek a mán,
kívül a tegnapon,
kívül a reménytelen,
rejtelmes holnapon.
Már sírni sem tudok
hangtalan, néma létemen.
Most csak h? társam,
a jó csend van
együtt velem.

Hallgat a végtelen,
valamit vár talán ...
Hallgat a csend is némán,
együtt pihen velem,
és most ketten
reménykedünk, -
én és a csendem -
egy der?s,
boldogabb életen
e végtelen,
üres létpillanatban,
ahol megállt
az id?vel kicsit
sodró sorsom is...

Lehet, hogy alszik,
pihen ? is kicsit,
és éppen a kékszárnyú
békér?l álmodik,
s vele száll minden,
mi szomorú, oda,
hol nem dúl háború,
mindenki boldog,
és senki sem szomorú.
Oda, hol nincs bánat,
nincs már szenvedés,
csak der? van, mosoly,
és nincsen éhezés.

Ketten vagyunk
jóideje már
ebben a félénken,
tétován
meg-megrezzen?
létben,
a csend, meg én.
De amott, a
pillanaton túl,
valami szomorú,
mégis reményteli,
félénken hívó,
remeg? fény üzen,
mögötte hiába áll
?rt dacolva
elmúlt bús,
fájdalmas életem:
a könny, a gyász,
a kín, a félelem.

- Ami rám vár még,
talán csak arasznyi,
röpke lét,
új boldogsághoz,
der?sebb léthez
tudom, nagyon kevés ...
- mormolom -
s amíg a néma,
álló pillanatban
múló létemen
gondolkozom,
valami moccan...

S a fáradt pillanatban,
ahogy a lassan kih?l?
kávét kavargatom,
fölsejlik megint létem is...
Látom, amint
múltammal
összeölelkezik
a MOST,
és a meghitt csendben,
együtt van a JELEN,
és elmúlt életem...
Most minden végtelen...
Múlt és jelen
együtt van ITT
és MOST velem,
ahogy a lila, pöttyös,
megcsorbult szél?
kávéskészletem
utolsó darabja,
a h?séges, vén,
törött kávéscsésze alja is
itt van a múltból
h?séggel velem maradva.

Élek hát újra...
hallik a csendem...
Üzenet jön halkan
valahonnan,
s a néma,
dermedt pillanatban,
a legördül? könnycsepp is
félúton megpihen
az álló id?ben,
ahol áll a végtelen...
Tétován billen a
félénk könnycsepp,
miel?tt legördül
a vén porcelánon,
s életem a könnyel
az id?tlen út alatt
a mozduló id?ben
filmként végigszalad...
és a néma csendben
megszólít az a néma hang:
Indulj! Haladj!

Még egy utolsó,
lassú mozdulat,
amíg leteszem
a kávéskanalat
a vén csészealjra,
és a mozdulatban
már a MOST van.

ÉLEK hát!
MINDEN
MOST
VAN!
*