Niobé arca kőbe zárul
Írta: csontosmarta Dátum: December 20 2010 15:02:13
N

A belőled kiszakadt
konok,tékozló hajnal
megölte győzelmed erejét.

Teljes hír

Niobé Thébai királyné volt, akinek legszebbek voltak gyermekei a halandók között, de bűnhődnie kellett, mert elbizakodottságában az istennővel akarta felvenni a versenyt.


Gőgös Thébai asszony,
hangtalan szikla a bércen.
Reményed Létó oltárán
babérfa csontjába nőtt,
lettél szoborba vésett szégyen.

Hideg ketrecbe zárva
semmibe ölelt az árnyék.
Összetört büszke hangod,
s az ég piszkos tükréből
arcodba nézett a szándék.

Csak a szél zúg rekviemet
sikítva szemed üregén.

Hét fiad büszke szálfán
hiába tartotta az eget,
hősök a hallgatás szekerén.

Hét lányod sebzett melleden
csendre hajtotta fejét.

A belőled kiszakadt
konok,tékozló hajnal
megölte győzelmed erejét.

Mindörökre magányba
öntött a kövekbe metszett bánat