Magyar Esztendő
Írta: hoporty Dátum: Január 16 2012 11:23:08
V

É giszén.
V agyonunk
E lveszett,
T etteink
Teljes hír

B orongós
O rcával
L épkedek
D ermedt
O rszágunkban.
G yötrelem

Ú szik
J övőnk

É giszén.
V agyonunk
E lveszett,
T etteink

K uszák.
Í nség
V ájja
Á tkozott
N emzetünk
O stoba
K obakját.