Egy csillagocska...
Írta: iytop Dátum: December 26 2012 08:14:12
Gy

Egy apró kis csillagot,
Egy hópehelyke körbefont,
Fülemre hullott az imént,
És elsuttogott egy mesét.

Teljes hír


Egy apró kis csillagot,
Egy hópehelyke körbefont,
Fülemre hullott az imént,
És elsuttogott egy mesét.

De mielőtt belekezdett,
Mondta: ez nem szól öregeknek,
Sem a fehér hajúaknak,
Inkább földi angyaloknak.

S elkezdődött a mese,
Ki ne maradj még te se,
Hogy igaz vagy nem, nem számít,
Szíved látja azt, kit áhít.

Betlehem városa mellett,
Súgó árnyak megjelentek,
Nem messze egy sötét völgyben,
Éj-ringatott puha ölben.

Pajtában bárányok éltek,
Szorosan egymáshoz értek,
S barmok ettek fűszálakat,
A kutyák most nem ugattak.

A sok állat bárány, kecske,
Pásztorukat leste esdve,
S mintha egymáshoz ragadtak volna,
Néztek a jászol felé hajolva.

S mert nem terelték ki nyájat,
Látták ők a ... legtisztábbat,
Figyelték az újszülöttet,
Ki álmosan sírt egyre többet.

Könnycseppjei egyre hulltak,
Anyja keblén elcsitultak,
Szempilláit csukva várt ott,
Majd elaludt ... Ó, az áldott !

De jött a kígyó - gondolat -,
S fészket rakott egy perc alatt,
Minden állat reszketett,
A csoda akkor megesett.

A gyermek szemében tündökölt,
Erő villámlott szerfölött,
És elágazott szerteszét,
Muskotályt hintve messze szét.

A kígyó megállt - gondolat -,
És kővé vállt egy perc alatt,
A farokvég vert egy-kettőt,
S a paták alatt összetört.

Azok ámulva álltak ott,
Ahol lábuk nyomot hagyott,
Majd ocsúdva mind felbégetett:
- Nem Ő ? Nem Ő vajon ki érkezett?

A decemberi hófúvásban,
Hópelyhem olvad a mában,
A kis csillag tovább suhant,
Ám meséje örökre fennmarad.

Hiába fú, hiába fagy,
Ha megkondul a nagyharang,
S az ünnepi hang érce zeng:
A Messiás megérkezett !