Jégszíj paripa
Írta: Sarolta Dátum: Február 18 2008 04:38:00
T

Jégbõl paripát önteni hogy lehet,
Taníts meg engem pávaszem pillangó.
Teljes hír


Lakatos könyvem elõtt mit írjak könyvembe?
Kérdezem tõled kis tücsök
mély zenédet hogy írjam le?
Ha megtanítanál tücsök úrfi.
De te nem tudsz, hogy miért
és hogyan
Jégbõl paripát önteni hogy lehet,
Taníts meg engem pávaszem pillangó.
Mire te eljössz, este lesz
A rózsának bársony szirmán
Csillog a reggeli harmat
Varázsolj tündérré
Csillagos varázspálcáddal
Szél tündére.
Sok pici múzsa
Én ezernyi gondolatom
Hogy árasszam ki
Lenyûgözõ gyönyörû táj
Elõttem ül gyönyörû
Jégszíj paripám.
Én meglepõdöm
Hogy is gondoljam tovább.
Lepke, lepke gyere vissza
Hazádba, szép hazádba.Pávaszem pillangó
Ne vándorolj el fecskékkel
Másik országba.
Te maradj itthon, neked
Európa a hazád.
Neked bársony szárnyaid
Hogy bírná ki ily hosszú utat?
Tán csak nem azt hiszed,
Hogy az elsõ nap a tied lehet.
Jégszíj paripa gyere,
Vágtass haza
Kérlek lepkékkel vontasd el hintódat.
Hosszú utat végig szenvednéd
Jégszíj paripa hazavágtatott.
Jég volt a hintaja, hópárnája jeges farka
alatt puhult.
Nagyokat nyihított ablakomba,
Kinéztem én üvegpalotám üvegablakán.
Üveglovam haza ért.
Üveg pávaszem pillangók csattogtatták
Üvegszárnyaikat.
Én kinyitottam ablakomat,
Áthúzott rajta a szél, fülembe sikított
És tovább élt.
A huzat szellemei itt laknak nálam
A jégszíj paripámat ide haza
Könnyezõ, jeges szemekkel
Hazafele vártam.
Míg én hazámat be nem lepi párnás hó,
A szabadság az én lelkem.
A szeretet, bûnbánat nyomaszt
Jégszíj paripám nem olvad el.
Üvegbõl van az egész palotám
Nyáron elolvad pici falusi ház.
Az otthonom jégszíjparipám vele
vágtat jégországba.
A lepkék vele akarnak menni,
nem engedem, mert európa az õ földjük.
Kimagasló jégfenyõk sudarát éri én drága
Gyöngyös nagy hazám.
Gyöngyös európa.