A Múlt Dala
Írta: Henkee Dátum: Március 06 2008 18:20:23
T

Hol pihen a Királyok Csarnoka
s az arany-ércû Fényoszlop?

Teljes hírHol vagytok õsi utak, mily ködbe
vesztek hajdani szelekért?
Hírt várva Túlról, vándorlok csöndben
magas szirt-fokok peremén;
s míg tovatûnnek a kopár hegyek,
vihart nyög a fekete ég,
egy távoli hang kósza dalt rebeg,
vissza nem térõk énekét.

Hol pihen a Királyok Csarnoka
s az arany-ércû Fényoszlop?
Csak még egyszer látnám, mily komoran
õrzik a szikár szurdokok!
Vas-kard zörrenjen s büszke korona
övezzen tisztes homlokot,
míg alvó erdõk mélyén bolyongva
e régi földre gondolok.

Hol rejti a szürke hajók árnyát
homály-ülte tengeri gõz?
Zúg a tengerár, sirályok szárnyán
zilált vize kéklõ színt szõ;
valahol gyöngén égnek a fáklyák,
mélybõl a Múlt Tornya kinõ,
csak a szél kérdi falain járván:
hova tûnt a Régi Idõ?