Száll a rege
Írta: Tiberius Dátum: November 07 2019 19:14:03
H

Száll a rege szájrol – szájra,
Sok igazság van a mondókákba.
Hatalmas múltunk visszavezet,
Teljes hír

Száll a rege.....

Száll a rege szájrol – szájra,
Sok igazság van a mondókákba.
Hatalmas múltunk visszavezet,
Ember emlékezet óta,csak a
Jó Isten tudja,milyen régóta....

Nagy bánata Bendegúz vezérnek,
Kedvenc fiát Attilát elrabolta
A római sereg,megfékezni akarták
A Hun királyt,kinek hatalmas serege,
Nagyobb volt mindenki képzeletébe.

Római birodalom terjeszkedett
Szerte a világban,nem ismertek
Félelmet,legyőzték az ellenséget.
Félt a római császár,ha a fiú felnő,
Ő lesz a világ ura,Isten ostora !

Alattomos cselt szőttek a rómaiak,
Küldöttséget küldtek Bendegúz vezérhez,
Miközben békéröl alkudoztak,a kis
Attilát,sátrábol elrabolták,akinek majd
Megmutatják az igazi római kultúrát.

Megérkezett a küldöttség a fiúval,ki
A csodálkozástól az egyik ámulatból,
A másikba esett,hatalmas ciprus fák,
Szökőkutak,paloták,furcsa ruhájú
Emberek,csodálták a furcsa gyereket.

A kis Attila élénk vólt és tanulékony,
Elsajátította a nyelveket,ismereteket,
Tanúlta a római történelmet,okossága
Feltünt mindenkinek,egyet elfelejtettek,
A fiúban Bendegúz vére csörgedezett !

Nem felejtette el apját,azt az embert,
Akit mindenki a lejobban tisztelt...
Anyját aki tanította őt a legszebb nyelvre,
Kis testvérét Leventét,kivel játszadozott
A legszebb sátrak környezetébe.

Rab volt a fiú,őrök vették körül a palotát,
Teltek a hónapok,évek,Attila emberré lett,
A szabadság vágya egyre erősebb lett,
Tudta,hogy egy nap meg fog történni,
A rabszolgaságbol ki fog törni.

Egy nap turúlmadár keringett a római
Palota felett – kiváncsian figyelte Attilát,
A fiatal vezért,ki megérett már mindenre,
A szabadság szellemére,a Hun nép jövőbeli
Vezetésére,Isten segedelmére.

A turúlmadár üzenet volt nem más,apja
Egy kis csapatot küldött inkognitóba
S mikor Attila megkapta a jelet,kiszökött
A palotábol,évek óta ez volt a leg boldogabb
Napja,szabadságának megvalósulója!

Éjjel – nappal vágtattak a lovak,nincs olyan
hatalom,ki megtudta volna gátolni útjukat,
Akadtak kisebb összecsapások,de a Hun
Vitézek kiket küldtek,a legjavábol voltak,
Vezérükért mindent feláldoztak!

A kis csapat megérkezett a Hunok táborába,
Az egész Hun nép,gyászos szomorúságára,
Bendegúz nem tudta megvárni míg fia hazatér,
A rabságbol,szerette volna látni,milyen
Daliás vezér lett szeretett fiábol !

Ravatal,a gyász tartott hetekig s mire
Vége lett,felkellett készülni a nagy ünnepre
Az új vezért beiktatni a Hun nemzetségbe,
Húnok,vitézek,büszkén néztek fel az új vezérre,
Nemzetük büszkeségére.

Attila öccse Levente,ki azóta daliás vitéz lett,
Egy csatában elesett,siratta az egész Hun nép
Vitézsége páratlan volt,a Hun népnek nagy
Vesztesége lett,Attila maradt egyedül a Hun
Nemzetség nagy fejedekméül !..

Attila birodalma egyre nagyobb lett,hatalma
Bővűlt,mint bárkié a történelembe,hódoltak
Az elfoglalt országok,adójukbol gyarapodott
A nemzet,Rómát megfélemlítette a Hun sereg,
Attila tekintélye minden eddiginél nagyobb lett.

A nagy vezérnek többek között,két nagyobb fia
Egyik Aladár,s mésik Csaba.Aladárnak a német
Krímhilda volt az anyja,Csaba a Görög
Császár lányátol született,mind kettő
Magyarnak nevelkedett.

Ereinkben Őseink vére csordogál,hét igaz
Magyar választotta ezt a szép hazát,Isten
Adta rá áldását,hogy utódaik élvezzék
István király szent országát,amit megtartunk
Ha kell.tűzön - vizen át !...

Ágoston Tibor