Az emlékezés...
Írta: Csaba Dátum: Május 29 2024 05:19:09
Az emlékezés, azóta már a feledés
homályába burkolta a történéseket .
De az emlékezés őrzi bennünk hős,
a Hazáért elesettek örök dicsőségét
Emlékezés apáról fiúra öröklődik

Teljes hír
Az emlékezés...
Írta Pénzár Miklós Csaba.

Az emlékezés, azóta már a feledés
homályába burkolta a történéseket .
De az emlékezés őrzi bennünk hős,
a Hazáért elesettek örök dicsőségét
Emlékezés apáról fiúra öröklődik
És elkísér bennünket saját sírunkig
Szinte belénk véste az örök tisztelet
Mennyi szép fiatal élet,hanyatlott le
az elmúlásba,örök létbe,végtelenbe
Vajon,fedi e sír tetemüket.nem csak
akna robbanás terített rájuk földet
Emlékezetünkben,daliásan,délcegen
de a gép előtt,szégyenlősen,félszegen
Kackiás kis bajuszukat kipödörve
A gép lencséjébe mereven bele nézve
Így él emlékük már nagyon sok éve
Drága fivéreknek és fiatal apáknak
kik nem élhették életüket,egyszerűen
Sorsukban bízva,sokszor keményen,
értelmetlenül, szenvedéseket kiállva
Nem szánthattak,vethettek remélve
bő áldásban,foszlós búzakenyérben
is lesz részük ismét, a közeli jövőben
Nem lett,többet soha,tenyerüket nem
törte véresre már a kasza nehéz nyele
Ekét,nem mélyeszthettek a puha földbe
Ennél sokkal jobbat ,szebbet remélve
élték napjaikat kevesebbel is beérve
Minden lassan elmúlt elcsendesedett
csak a háborúk és ártatlan áldozataik
nem szűntek meg emlékekből örökre
Ha van erőnk és hitünk,álljunk ellent
mindennek,mi háborút,vérontást akar
Ne engedjük már többé drága apáinkat
testvéreinket,kedvesünket háborúba menni
2014.április.23.